info@ludusports.com

+34 669 564 077

REQUISITS

Què necessito per poder optar a una beca esportiva?


EDAT

Per optar a una beca d'estudis en una universitat americana, cal tenir entre 17 i 21 anys.


NIVELL D'ESTUDIS

Cal tenir aprovat batxillerat sense haver repetit cap curs. Una bona nota al batxillerat serà positiva de cara a optar a les beques acadèmiques que atorguen les universitats.


NIVELL D'ANGLÈS

Tenir un nivell d'anglès acceptable que permeti superar els exàmens d'accés la universitat: SAT (Selectiu Americà) i TOEFL.


RESULTATS ESPORTIUS

És important comptar amb resultats esportius significatius i recents que atreguin l' interès dels “coaches”.

QUIN ÉS EL PRIMER PAS?

És aconsellable començar el procés amb almenys 12 mesos d'antelació a l' ingrés a la universitat, ja que d'aquesta manera comptarem amb temps suficient per preparar els exàmens d'accés, realitzar la recerca de la universitat apropiada, i completar els tràmits i documentació necessaris.